Khác Thủ tục hành chính thủ tục Hồ sơ đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội
Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Hồ sơ đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội

Email In PDF.
Tên thủ tục: Hồ sơ đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội
Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 
Sắc lệnh số 102/SL/L-004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội; 
 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
 
Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 
Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (Phòng số 1, lầu 1) tại số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 
      Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: 
      - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 
      - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 
 
Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. 
      
      Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: 
       - Sáng từ 7h30 đến 11h30. 
       - Chiều từ 13h00 đến 17h00.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (Phòng số 1, lầu 1) tại số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 
Thành phần số lượng hồ sơ:
I. Thành phần hồ sơ: 
    1. Công văn đề nghị của hội cần nêu rõ: 
    - Sự cần thiết đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội; 
    - Số hội viên, trụ sở của hội (đối với trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội).
    2. Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực;
    3. Biên bản Đại hội;
    4. Nghị quyết Đại hội về đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội;
    5. Biện pháp xử lý tài sản, tài chính, công nợ của hội;
    6. Bản photo các quyết định thành lập hội.
 
II. Số lượng hồ sơ:
02 bộ, xếp theo thứ tự như trên.
Thời gian giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc.
Đối tựơng thực hiện: Các Hội đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất
Kết quả: Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Lệ phí: Không
Hồ sơ đính kèm: Thủ tục 24 _Hồ sơ đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội.doc