BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÔNG CÓ BẰNG CẤP VỀ KẾ TOÁN, THÌ CÓ SAI KHONG? NẾU SAI THÌ SAI NHƯ THẾ NÀO? BỊ PHẠT CÓ NẶNG KHÔNG ?
 
 
Chào bạn
 
Theo quy định tại điều 4, điều 5 thông tư liên tịch số Số: 163/2013/TTLT-BTC-BNV:
 
Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng
 
1. Về phẩm chất đạo đức
 
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.
 
2. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 
Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
 
3. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán
 
a) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.
 
b) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.
 
Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng
 
1. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
 
2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
3. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.
 
Như vậy, việc bạn bổ nhiệm kế toán trưởng mà không có bằng cấp là vi phạm pháp luật, đối với việc vi phạm này thì hình thức xử phạt theo điểm a khoản 2 điều 14 Nghị định 105/2013:
 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 
Trên đây là ý kiến tư vấn của tôi về trường hợp của ban
 
Trân Trọng!