Hỏi:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại trong thời gian hoạt động bình thường có mua vào bán ra là hàng hoá, cho hỏi: Khi bán hàng hoá ra doanh nghiệp bán với giá thấp hơn giá mua vào với số lượng lớn, như vậy là doanh nghiệp bán lỗ, thuế GTGT khấu trừ đầu vào luôn lớn hơn thuế GTGT đầu ra, thuế TNDN không có.
Vậy doanh nghiệp bán hàng như vậy có đúng quy định không, hiện nay có chính sách nào quy định về việc bán lỗ như vậy không?

Trả lời:

Về hoạt động kinh doanh nói chung thì không thể có chuyện một doanh nghiệp nào đó bán hàng hóa đầu ra thấp hơn giá vốn hàng hóa mua vào trừ trường hợp hàng hóa đó bị hư hỏng, tổn thất hoặc kém chất lượng…
Theo quy định tại điểm e khỏan 1 điều 37 của Luật quản lý thuế  thì trường hợp doanh nghiệp xuất bán hàng hóa thấp hơn giá vốn được coi là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và trong trường hợp này nếu doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp kê khai thì sẽ bị cơ quan thuế chuyển sang phương pháp ấn định về thuế. Anh (chị) có thể tham khảo quy định trên như sau:
“ Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế
1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường ”.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết