đối với hóa đơn bán hàng thông thường ( ví dụ như hóa đơn mua văn phòng phẩm, bàn ghế) không kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng thì có được ghi vào sổ nhật ký chung rồi phân bổ không ạ. Như công ty em khai thuế theo phương pháp khấu trừ nên không kê hóa đơn thông thường vào tờ khai nhưng vẫn ghi vào sổ sách rồi phân bổ. em không hiểu rõ lắm. mong được chỉ giáo.
 
 
Bạn làm đúng rồi, không có gì phải lo, chi phí được trừ thì phải có hóa đơn chứng từ theo quy định.
Điều 3. Loại và hình thức hoá đơn
 
1. Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 
2. Các loại hoá đơn:
 
a) Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)
 
b) Hoá đơn bán hàng là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 
Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ sử dụng hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 
c) Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.
 
d) Hoá đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…
 
           đ) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan
1) Tất cả các NVKTPS đều phải phản ánh trên sổ sách.
2) Căn cứ theo quy định tại TT 130/2008/TT-BTC để xác định chi phí nào là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN, chi phí nào thì ko.
3) Việc kê khai thuế GTGT hàng tháng, bạn căn cứ theo tài liệu hướng dẫn kê khai của Tổng Cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn) để biết hoá đơn nào thì kê khai trên bảng kê, hóa đơn nào thì ko, kê thì kê vào chỉ tiêu nào ...!!!
 
Riêng TH bạn hỏi : hóa đơn thông thường hay còn gọi hoá đơn trực tiếp thì không phải kê khai trên bảng kê HHDV mua vào. Bạn hạch toán vào sổ sách KT bình thường, nếu hoá đơn đó hợp pháp + fục vụ hđsxkd của đơn vị thì tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.