Bộ tài chính vừa mới ra thông tư 153,ban hành nghị định 51 cho việc các doanh nghiệp tự quản lý hóa đơn của mình.em thi chưa hiểu và rành cho lăm nên nhờ các ACE chi giúp giùm cho em nhé !


Em co một thắc mắc là : nếu cty của mình là cty in thi hóa đơn in cho cty minh sử dụng thi được gọi là hóa đơn tự in hay là hóa đơn đặt in ?


 thanks cac ACE nhieu nha
 
Trả lời bạn :
 
Theo quy định của TT 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
Đối tượng được tạo hóa đơn tự in :
 
- Có MST
 
-Được Thành Lập trong khu CN, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định Pháp Luật.
 
-Các đơn vị sự nghiệp công lập có sx,kd theo quy định của PL.
 
-Có vốn điều lệ trên 5tỷ tính theo số VỐN thực GÓP đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn.
 
- Phải có phần mềm kế toán.
 
-Có hệ thống thiết bị(máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in, lập hoá đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 
-Không bị xử phạt về thuế or đã bị xử phạt và đã chấp hành nộp phạt với số tiền dưới 20tr đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
 
Nếu DN bạn đáp ứng được những điều kiện như trên thì được gọi là DN tự in hoá đơn.