Theo nghị định 51/ 2010/NĐ-CP thì các Doanh nghiệp phải tự chọn hình thức hóa đơn tự in, đặt in, điện tử. Nhưng công ty em có vốn điều lệ 7,5 tỷ thì xin luật sư tư vấn giúp xem Công ty nên chọn hình thức nào vừa tiết kiệm nhất lại vừa hiệu quả. 
 
Chào bạn!
 
Hiện nay, vẫn chưa có thông tư hướng dẫn NĐ 51/2010/NĐ-CP nên chưa thể trả lời bạn một cách chắc chắn được.
Theo Tiết 1.1 Điều 6 của Dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ51 quy định về đối tượng được tạo hoá đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm :
 
a)....
b)....
 
c) Doanh Nghiệp có mức vốn điều lệ đã được hạch toán kế toán từ 10 tỷ đổng trở lên.
           Như vậy, theo dự thảo, vốn điều lệ cũng là một trong những điều kiện để quy định DN được Tự In Hoá Đơn hay Đặt In.
=> Với vốn điều lệ 7.5tỷ như DN bạn, không được áp dụng hình thức sử dụng hoá đơn TỰ IN.Cái đó là theo dự thảo, còn thực tế sẽ thế nào thì bạn cần chờ BTC ban hành thông tư hướng dẫn chính thức.
 
 
Thông Báo : Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn.
Thông Tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 ra đời hướng dẫn nghị định 51/2010/NĐ/CP về hoá đơn : 
 
Thông tư này hướng dẫn về việc tự in hoặc đặt in hóa đơn GTGT, áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.
 
Đối tượng được tự in hóa đơn từ máy tính bao gồm: Doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên; các đơn vị sự nghiệp công lập có mã số thuế. Còn lại, các doanh nghiệp khác muốn được tự in hóa đơn trực tiếp từ máy tính bắt buộc phải có phần mềm bán hàng tích hợp với phần mềm kế toán, đồng thời không xử bị phạt về thuế trên mức 20 triệu trong 365 ngày liên tục.
Theo quy định tại Điều 33 Thông tư này thì các Hóa đơn hiện hành được phép sử dụng đến hết 31/03/2011. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hộo khó khăn sẽ được cơ quan thuế tiếp tục bán hóa đơn đến hết năm 2011
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số: 120/2002/TT-BTC, 99/2003/TT-BTC, 16/2010/TT-BTC .
Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn nếu không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.