Đi mua nhiều thứ dưới 100 ngàn người bán họ chỉ cho hoá đơn bán lẻ thôi.
Nhưng về sếp và kế toán thì bảo trên 100 ngàn thì phải có hoá đơn GTGT (hoá đơn đỏ) thì mới duyệt thanh toán.
Xin hỏi là giờ vẫn còn mức xuất hoá đơn GTGT là 100 ngàn hay đã lên 200 ngàn.
Em có từng nghe ai đó nói nhưng không biết là theo thông tư, quy định nào.
Ai biết làm ơn chỉ giùm. Em xin cảm ơn ạ.
 
 
theo nghị định 51/2010 trích dẫn ở trên thì dưới 200K không phải lập hóa đơn, có nghĩa là từ 200K trở lên thì bắt buộc phải lập hóa đơn (đỏ).


Đối với số tiền mua hàng dưới 200K thì quyền yêu cầu xuất hóa đơn thuộc về người mua, còn thực tế có xuất hóa đơn hay không là quyền của người bán.


Thực tế thì khi mua hàng dưới 200K bạn sẽ khó tìm được chỗ nào sẵn lòng xuất hóa đơn, ngay cả khi mua trên 200K một chút thì cũng có không ít nơi ngại xuất hóa đơn cho bạn. Nếu bạn chấp nhận hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn đỏ) thì hầu như bất kỳ chỗ nào cũng sẵn sàng đáp ứng, cho dù bạn mua hàng 10K hay 10 triệu.