Theo Nghị định 51/2010 ngày 14/05/2010 quy định về sử dụng hóa đơn tại điều 17 có nói:
" 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.
 
Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)".
Cho tôi hỏi: hóa đơn ghi nhầm thuế suất hoặc ghi đơn giá bán khác với hợp đồng mua bán nay muốn lập lại thì hóa đơn đó có gọi là hóa đơn lập sai không?
Chào bạn!
 + Nghị định 51/2010/NĐ-CP - có hiệu lực 01/01/2011 bạn nhé!Nên 2010 vẫn sử dụng ND89/2002/NĐ-CP.
 
+ Hóa đơn ghi nhầm thuế suất có 2 cách xử lý :
Hoặc thu hồi liên 2 đã giao cho khách hàng rồi lập biên bản hủy và xuất hóa đơn mới thay thế, trên nội dung hóa đơn xuất thay thế phải ghi rõ " hóa đơn xuất thay thế cho hóa đơn đã xuất ngày ....tháng...năm, số hóa đơn, seri.
Hoặc bạn có thể xuất thêm 1 hóa đơn bổ sung tăng hoặc giảm cho phần VAT thừa or thiếu đó.
 
+ Hóa đơn ghi đơn giá bán khác với hợp đồng - cách xử lý tốt nhất là bạn làm phụ lục hợp đồng bổ sung điều khoản điều chỉnh giá.
Nếu không thể, bạn cũng không cần phải hủy hóa đơn đó mà lập thêm 1 hóa đơn mới bổ sung cho phần chênh lệch giá đó ( hoặc tăng hoặc giảm), trên nội dung hóa đơn cũng ghi rõ - hóa đơn này bổ sung cho hóa đơn đã xuất ngày....tháng...năm....số....seri...theo hợp đồng mua bán số...ngày...tháng...năm ký kết giữa cty A với cty B.Ghi như thế, sau này tốt cho việc quyết toán thuế, rõ ràng, minh bạch.
 
Có vấn đề gì chưa rõ, bạn có thể trao đổi thêm tại đây!