Trong tháng 5 kế toán chỗ em viết nhầm số tiền:
- Tiền hàng:  4.545.454đ
- Tiền thuế:      445.545đ 
- Tổng tiền:   5.000.000đ
 
Nhưng khi báo cáo thuế thì kế toán bên em và kế toán bên đối tác vẫn báo cáo thuế là : 454.545đ và số tiền tổng vẫn là 5.000.000đ. Nhưng đến T12/10. Kế toán bên đối tác mới phát hiện ra và yêu cầu bên em viết thêm hóa đơn thuế số tiền chênh lệch là: 9.000đồng.
 
Như thế bên em có viết lại HĐ thuế lại không hay có sửa lại số tiền thuế vào hóa đơn trong tháng 5 và đóng dấu vào chỗ sửa số tiền có được kg.
 
Nếu viết thêm số tiền thuế trên vào T12/10. Khi nhập vào phần mềm (Mãu Báo cáo thuế của cục thuế) thì không nhập được vì không có số tiền doanh thu.
 
Anh/chị có thể tư vấn giúp em được không. 
 
 

Chào bạn.

 
Trích  TT153/2010/TT-BTC :

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sótđồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

 
 
 
Làm sao bạn kê khai thuế tiếp được? vì tháng 5 bạn đã kê khai theo số đúng chứ ko theo hóa đơn sai, giờ bạn xuất bổ sung vat, bạn kê khai tiếp có phải là bạn khai 02 lần của cái 9000đồng kia không nào?
 
TH của bạn xử lý như sau :
 
+ Căn cứ để lập bảng kê HHDV bán ra là Hóa Đơn GTGT.
 
Cái hóa đơn đã xuất tháng 5 là hóa đơn xuất thiếu 9000đồng tiền VAT.Trước tiên, bạn phải làm điều chỉnh 01/khbs cho hóa đơn đó theo đúng số trên hóa đơn.
 
Bạn vào menu Điều chỉnh thuế GTGT trên PMHTKK thuế, chọn kỳ điều chỉnh là tháng 5.
Trên mẫu 01/KHBS- bạn vào mục II - ĐIều chỉnh giảm số thuế phải nộp.
Chọn 1.Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 10% - mã chỉ tiêu 33 - ở cột số đã kê khai( bạn lấy số  liệu ở 01/GTGT tháng 5- chỉ tiêu 33 để điền vào : nó là tổng số thuế GTGT bán ra của HH chịu thuế suất thuế GTGT 10% của tháng 5- đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế.)
Tại cột số điều chỉnh trên 01/KHBS : bạn gõ số liệu tại cột này = cột 33 - số chênh lệch 9000đ.
Tại cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai : số liệu tự động nhảy = (9.000)
Sẽ không bị tính số tiền phạt chậm nộp trong TH của bạn.
Phần giải thích thêm trên 01/khbs : Do chênh lệch số tiền thuế GTGT đã kê khai trên bảng kê HHDV bán ra so với với hóa đơn số, seri, ngày tháng năm..là -9.000đồng.
 
Ấn lệnh ghi, số liệu điều chỉnh nhảy tự động qua 01/GTGT của tờ khai điều chỉnh.Trên 01/GTGT chỉ nhảy đúng số liệu -9000đồng.
 
Sau đó, tại kỳ khai thuế tháng 12 này : Bạn xuất hóa đơn bổ sung cho phần VAT thiếu 9000đ đó.Trên mục mặt hàng, bạn ghi rõ : tên hàng đầy đủ và mở ngoặc bên cạnh ghi - hóa đơn này xuất bổ sung tiền thuế GTGT cho hóa đơn số...seri...ngày tháng.
Và bạn kê khai tiền thuế bình thường trên bảng kê HHDV bán ra - phần doanh số để trống, phần ghi chú ghi rõ là : HĐ xuất bổ sung tiền Thuế GTGT(ko bổ sung phần doanh thu).
Sau khi kê khai xong toàn bộ hóa đơn đầu vào, đầu ra của kỳ khai thuế tháng 12, bạn ấn lệnh ghi, trên bảng kê HHDV bán ra sẽ có màu hồng nhạt thông báo tại ô thuế 9000đồng -và thông báo phần thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất. Mặc dù vậy,ko vấn đề gì, PM vẫn cho ghi và in báo cáo bình thường.
 
Chưa xong, căn cứ vào 01/khbs của tháng 5 số liệu vừa điều chỉnh, kỳ khai thuế tháng 12 - bạn insert thêm phụ lục 01-3/GTGT : Bảng tổng hợp giải  trình bổ sung điều chỉnh.
Tại ô : kỳ thuế được khai bổ sung bạn gõ : 05/2010
Ngày lập tờ khai bổ sung là ngày trên tờ khai 01/khbs
Tại ô số thuế điều chỉnh giảm bạn gõ : 9000đồng.
Sau đó ấn lệnh ghi.Số liệu trên 01-3/GTGT : 9000đồng sẽ nhảy qua chỉ tiêu 37 của 01/GTGT kỳ thuế tháng 12.
 
Sau đó in và nộp là xong toàn bộ cả điều chỉnh, cả khai thuế của tháng 12.
 
BV viết và diễn giải cho bạn hiểu thì dài thế thôi, chứ bắt tay vào làm chưa đầy 10 phút là xong thôi.Bạn đừng lo!
 
Chúc bạn làm tốt nhé!