Tôi đang làm kế toán cho doanh nghiệp thương mại, tất cả công cụ dụng cụ và TSCĐ đều xuất dùng tháng 2/2011 nhưng đến nay chưa khấu hao hay phân bổ tháng nào. Như vậy đến tháng 6/2011 tôi bắt đầu phân bổ thì có gì sai luật không? Hơn nữa tôi muốn hỏi hạch toán phần khấu hao tài sản và phân bổ CCDC này ra thuế thì hạch toán vào phần nào vì tôi mới đi làm nên chưa biết. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Xin cảm ơn
Chào bạn,
Khấu hao TSCĐ và phân bổ công cụ dụng cụ dùng cho bộ phận nào thì bạn hạch toán cho bộ phận đó.
Ví dụ: Bạn mua 1 cái máy in 3.000.0000đ , VAT 10%, dùng cho văn phòng, thanh toán bằng tiền mặt, bạn chọn thời gian phân bổ là 30 tháng:
Nợ 242 :    3.000.000
Nợ 1331:      300.000
     Có 111: 3.300.000
Hàng tháng phân bổ:
Nợ 642:        100.000 ( 3.000.000/30 tháng = 100.000đ)
     Có 242:   100.000
Quy định về khấu hao TSCĐ bạn tham khảo Thông tư 203/2009/TT-BTC.
Còn về phân bổ công cụ dụng cụ không quy định thời gian phân bổ nhưng bạn phân bổ làm sao để phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý giữa doanh thu và chi phí bạn ạ.