Công ty em bán thiết bị điện, vừa rồi Cty em xây trụ sở làm việc có nhập hàng thiết bị điện về vừa bán, vừa dùng luôn, Em đã cho nhập kho 156 cả. Bây giờ xuất ra dùng vào xây trụ sở CTy thì em cần phải hạch toán như thế nào? Có phải xuất hóa đơn tiêu thụ nội bộ không ạ?
Em đang rất lúng túng về vấn đề này, rất mong các anh chị bớt chút thời gian chỉ bảo giùm cho em với.
Em xin chân thành cảm ơn.
 
Em tham khảo thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
 
Trích dẫn:
 
Điều 14. Lập hoá đơn
1. Nguyên tắc lập hoá đơn
 
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.
 
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá. 
 
 
Nếu DN thực hiện khai báo thuế theo phướng pháp khấu trừ thì phải xuất hóa đơn GTGT nếu mặt hàng đó chịu thuế GTGT.
 
Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thi hành mội số điều của luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành nghị định số123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ
Trích dẫn:
 
4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ
 
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 
Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành ph���m để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
 
Ví dụ 19: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất, giá bán (chưa có thuế GTGT) của loại quạt này là 1.000.000 đồng/chiếc, thuế suất thuế GTGT là 10%.
 
Giá tính thuế GTGT là 1.000.000 x 50 = 50.000.000 đồng.
 
Đơn vị A lập hoá đơn GTGT ghi giá tính thuế GTGT là 50.000.000 đồng, thuế GTGT là 5.000.000 đồng. Đơn vị A được kê khai, khấu trừ thuế đối với hoá đơn xuất tiêu dùng nội bộ.
 
Ví dụ 20: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may.
 
Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.
 
 
 
Luật quy định cho phép thì DN được khấu trừ,bạn thắc mắc điều gì nữa?