Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM

Back Home

Tư vấn Luật quản lý thuế \| luật thuế doanh nghiệp

Không nhận được hóa đơn gốc:Xử lý như thế nào

Bên em có một hóa đơn đầu vào của tháng 02/2013, do 2 bên là KH thân quen nên đã dùng bản fax để kê khai trước, bên bán sẽ gửi chuyển phát nhanh hóa đơn gốc qua sau. Nhưng đến giờ thì vẫn không nhận được hóa đơn gốc. Cho em hỏi, giờ em sẽ phải xử lý như thế nào. Đã hơn 1 năm rồi. Em băn khoăn quá. Mong mọi người giúp em.

...........................
Bạn liên hệ với bên xuất hóa đơn để yêu cầu họ gửi hóa đơn sang cho bạn. 
 
Trường hợp hóa đơn bị mất thì có thể tham chiếu Thông tư 153/2010/TT-BTC (28/9/2010) để xử lý.
 
Căn cứ Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
“Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. 
 
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn”.
 
Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đã lập hóa đơn gởi cho bên mua hàng nhưng bị thất lạc trong quá trình giao nhận, thì bên làm mất hóa đơn phải lập báo cáo về việc mất hóa đơn, hai bên mua và bán thực hiện hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trên để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
Mới nhất

© 2014 Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM
Mobile Version by Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM