công ty em làm mất 1 hóa đơn đầu vào trị giá hơn 100tr, em chưa khai thuế hóa đơn này.Các công việc em cần làm là:

  1. Biên bản mất hóa đơn do hai bên mua và bán ký
  2. Hóa đơn sao y do bên bán cung cấp có ký đóng dấu.
  3. Vậy em có làm đơn cớ mất không ạ! và mức phạt là bao nhiêu?
 vấn
 
Bạn làm thêm báo cáo mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC (TT153) để nộp cho CQ thuế.
 
ND51
Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách."
Bình thường là phạt 3tr (mức trung bình nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ).