Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM

Back Home

Tư vấn Luật quản lý thuế \| luật thuế doanh nghiệp

Nhãn hiệu, thương hiệu gần giống nhau liệu có bị coi là vi phạm bản quyền

 

 

 

 

 

Hỏi:

Công ty tôi có tên là Công ty cổ phần Tasco (viết tắt là TASCO), hiện nay chúng tôi muốn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu TASCO. Nhưng theo chúng tôi được biết thì Công ty TNHH Tân An đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu TASCO CABLES.

 

 

Vậy tôi muốn hỏi là chúng tôi có được phép đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu TASCO không.
Trả lời:

 

Thông tin của Quý Ông Bà nêu chưa rõ về chức năng hoạt động giữa Tasco và Cty Tân An có giống nhau hay không, tuy nhiên chúng tôi xin cung cấp một số quy định của pháp luật để quý Ông Bà tham khảo:

 

 

Theo quy định tại điều 72 Luật sở hữu trí tuệ quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ thì nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:
...
2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sỡ hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Và theo quy định tại:
Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
........
e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;
i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 
......
Như vậy, 
Nhãn hiệu  TASCO CABLES và TASCO có các ký hiệu TASCO trùng nhau, có thể gây nhầm lẫn, nên theo chúng tôi nhãn hiệu TASCO  sẽ không được bảo hộ.
 

 

Mới nhất

© 2014 Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM
Mobile Version by Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM