Hỏi:
Em xin hỏi là công ty em cũng bị mất hoá đơn tổng giá trị là 25triệu. Hoá đơn của tháng 
10/2011, em cũng chưa kê khai. Vậy em xin hỏi là nếu em không kê khai thì hoá đơn đấy ko được khấu trừ thuế GTGT nhưng có được tính vào chi phí hợp lý không ạ
Trả lời:
Theo quy định của nghị định 51/2010/NĐ-CP :"Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách".
Do đó, bạn hạch toán kế toán là đã bị phạt, vậy bạn nên kê khai cho đúng.