Kính gửi Luật sư,
Thưa luật sư, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thử việc (không có hợp đồng thử việc, chỉ có thư tuyển dụng) có được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Tiền lương này được xác nhận bằng Phiếu trả lương.

Kính nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp trên.
Trân trọng

Trả lời:

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng không nhất thiết phải lập thành văn bản, do đó tiền lương lao động thử việc như bạn hỏi là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.