Công ty tôi kinh doanh mặt hàng nước uống tinh khiết đóng bình, đóng chai. Công ty tôi có cung cấp nước uống cho một số trường học.Trước đây chúng tôi vẫn xuất hóa đơn cho trường với nội dung ghi trên hóa đơn là Nước bình hoặc Nước chai (nếu phát sinh), ghi số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền. Nhưng hiện nay trường học lại yêu cầu bên tôi phải xuất hóa đơn với nội dung là Thanh toán tiền nước theo hợp đồng số.... và bỏ trống cột đơn vị tính, số lượng, đơn giá. Ghi thành tiền , thuế, cộng tiền hàng. Xin luật sư cho tôi biết bên tôi có được phép ghi nội dung hóa đơn như trường học yêu cầu hay không? xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn,

Để xuất hóa đơn theo như trường học yêu cầu, bên công ty bạn cần ký hợp đồng với trường học, trong hợp đồng cần nêu nội dung thực hiện hợp đồng, số lượng hàng hóa, giá thành, thành tiền. Sau đó bạn được ghi hóa đơn là thanh toán theo hợp đồng số..

Nếu không sau này sẽ khó khăn trong việc giải trình với cơ quan thuế đấy.

Trân trọng,