Em tôi được cha mẹ lập di chúc cho 1/4 căn nhà, em tôi chưa có gia đình, nay em tôi qua đời có để lại di chúc cho người bạn thân,vì trước đây em tôi đã xin cấp được giấy chứng nhận chủ quyền nhà trong đó có tên của em tôi, nay có đồng thừa kế khiếu nại nên UBND huyện đã có quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận này.
Vậy luật sư cho tôi hỏi: khi giấy chủ quyền bị hủy thì di chúc vẫn có giá trị hiệu lực không? dựa theo di chúc của cha mẹ tôi thì em tôi có quyền định đoạt 1/4 căn nhà theo di chúc không?
1/ Cha mẹ của tôi đã qua đời trước em tôi.
2/Em tôi làm giấy chủ quyền sau khi cha mẹ tôi qua đời.
3/ UBND huyện hủy bỏ giấy chủ quyền vì em tôi giấu đồng thừa kế là tôi .
Xin cảm ơn luật sư tư vấn giúp
Trả lời:Như vậy việc UBND Huyện quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chủ quyền nhà đã cấp cho em của bạn là đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc ấy không làm mất tính hiệu lực của di chúc nếu việc lập di chúc của cha, mẹ bạn đúng theo qui định của Luật pháp. Giờ đây chủ quyền nhà trở lại là di sản của cha, mẹ bạn và nó sẽ được chia theo di chúc để lại của ông bà. Nghĩa là em trai của bạn sẽ được chia 1/4 giá trị căn nhà như di chúc, sau khi được chia và làm thủ tục đứng tên chủ quyền, em trai của bạn sẽ có quyền định đoạt phần của mình.


Nếu di chúc của cha mẹ bạn có công chứng hợp pháp thì đương nhiên phần tài sản của em bạn được hưởng theo di chúc của cha mẹ bạn là đúng. Vì vậy, em bạn có quyền định đoạt phần tài sản thừa kế theo di chúc cha mẹ và cũng có quyền lập di chúc theo ý nguyện của em bạn trước khi qua đời.