Hỏi:


Em có câu hỏi như thế này.

Công ty em nhận được hóa đơn trên đó thiếu chữ ký người bán hàng và người mua hàng. Đối với chữ ký người mua hàng thì nhân viên mua hàng có thể ký được không.

Còn nếu thiếu chữ ký người bán hàng thì phải làm thế nào, phải nhờ họ ký lại ạ. chữ ký của thủ trưởng thì vẫn có.

Rất mong sự hồi âm của luật sư. 

Trả lời:

Chào bạn.

Chữ ký của người mua hàng thì công ty bạn ai mua hàng ký vào. Tuy nhiên cần lưu ý ký chính hay ký thông qua giấy cacbon cho phù hợp.

Đối với bên bán hàng thì khôngg nhất thiết phải có chữ ký của nhân viên bán hàng vì thủ trưởng đơn vị bán hàng đã ký tên và đóng dấu thì đó là hóa đơn hợp lệ

Thân.