Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục vay vốn ngân hàng

Thủ tục vay vốn ngân hàng

Email In PDF.

dịch vụ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng, thủ tục vay vốn,thủ tục vay vốn ngân hàng bidv,thủ tục vay vốn ngân hàng acb,thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội,thủ tục vay vốn ngân hàng,thủ tục vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ,thủ tục vay vốn ngân hàng vietcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng nông nghiệp,thủ tục vay vốn sinh viên 2012,thủ tục vay vốn ngân hàng,thủ tục vay vốn ngân hàng agribank,thủ tục vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp,thủ tục vay vốn ngân hàng techcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ,thủ tục vay vốn ngân hàng vietcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng nông nghiệp,thủ tục vay vốn ngân hàng để mua nhà,thủ tục vay vốn ngân hàng đông á

 

Ðiều kiện và thủ tục vay vốn ngân hàng

Khi nhà đầu tư cần vốn để sản xuất kinh doanh thì nên vay vốn ở các ngân hàng với những điều kiện và lãi suất như sau:

1-Ðối tượng và mục đích vay vốn ngân hàng:

Ngân hàng cho vay đối với các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm:

-Doanh nghiệp nhà nước.

-Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

-công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh.

-Hợp tác xã.

-Doanh nghiệp tư nhân.

-Cá nhân có đăng ký kinh doanh.

Mục đích vay vốn ngân hàng:

-Bổ sung vốn lưu động

-Bổ sung vốn cố định.

-Bổ sung vốn trong thanh toán.

2-Ðiều kiện vay vốn ngân hàng:

Khách hàng vay vốn là tổ chức, cá nhân:

-Có tư cách pháp nhân hoặc giấy phép kinh doanh còn hiệu lực.

-Có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo luật pháp hiện hành.

-Có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu qủa.

-Có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

-Có khả năng hoàn trả nợ vay.

-Có tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản vay hoặc được bên thứ babảo lãnh bằng tài sản hoặc được tín chấp theo qui định của ngân hàng.

3-Mức cho vay, loại tiền cho vay vốn ngân hàng:

Mức cho vay:

Căn cứ vào nhu cầu vay vốn hợp lý, khả năng trả nợ và tài sản thế chấp, cầm cố do ngân hàng định giá.

Loại tiền cho vay: Bằng VND vàng ngoaị tệ.

4-Tài sản thế chấp, cầm cố:

Tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay thuộc sở hữu của người vay hoặc của người bảo lãnh bao gồm:

-Bất động sản: nhà ở, nhà xưởng, quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất.

-Ðộng sản: máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá, phương tiện vận tải?

-Chứng từ có giá: sổ tiết kiệm, trái phiếu, công trái?

-Tài sản hình thành từ vốn vay trung dài hạn.

5-Thời hạn và phương thức cho vay vốn ngân hàng:

5.1Thời hạn và phương thức cho vay ngắn hạn:

- Thời hạn cho vay: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, tính chất luân chuyển vốn và khả năng trả nợ, tối đa không quá 12 tháng.

Phương thức cho vay:

-Vay món: được rút vốn một lần hoặc nhiều lần, vốn trả một lần khi đáo hạn, trả lãi hàng tháng.

-Vay trả góp: được rút vốn một lần, vốn và lãi được trả cố định phân theo kỳ (tháng, hoặc quý).

-Vay theo hạn mức tín dụng: được rút vốn nhiều lần , được bảo lãnh thanh toán, mở L/C trong phạm vi hạn mức tín dụng được thông báo và trong thời gian hiệu lực của hạn mức. Vốn được hoàn trả một lần hoặc nhiều lần lãi trả hàng tháng, hàng quý.

5.2Thời hạn và phương thức cho vay dài hạn:

-Thời hạn cho vay: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng hoàn trả nợvay.

-Trung hạn : Từ trên 1 năm đến 5 năm.

-Dài hạn: trên 5 năm.

Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án, phương án đầu tư.

-Giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.

-Vốn và lãi được hoàn trả theo các phân kỳ trả nợ: tháng, quý, năm. Có thời gian ân hạn trả nợ trong thời gian dự án/phương án chưa có doanh thu để trả nợ.

6-Lãi suất vay vốn:Tủy theo từng thời điểm

7-Hồ sơ vay vốn ngân hàng:

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Hồ sơ pháp nhân, giấy phép kinh doanh.

- Dự án, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ.

- Hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố.

- Hồ sơ tài liệu khác theo yêu cầu của ngân hàng

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư