Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Email In PDF.

Theo Điều 110 – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 của Chính phủ, điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định như sau:

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không;
b) Có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác;
c) Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không;
d) Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ;
đ) Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không;
e) Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 nêu trên và các điều kiện sau:
a) Bên nước ngoài góp vốn với tỷ lệ theo quy định của Chính phủ;
b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là công dân Việt Nam và không quá 1/3 tổng số thành viên trong bộ máy điều hành là người nước ngoài.

Hãy Liên Hệ với chúng tôi để tư vấn chuyên sâu và sử dụng dịch vụ hiệu quả tốt nhất

 

ClickLiên hệ Luật sư .

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: