Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Giấy phép Thiết lập cung cấp dịch vụ bưu chính

Giấy phép Thiết lập cung cấp dịch vụ bưu chính

Email In PDF.

Giấy phép Thiết lập cung cấp dịch vụ bưu chính  

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Từ 2.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ (Quyết địnhcủa Bộ trưởng B Tài chính số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 ban hành mức thu lệ phícấp giấy phép hoạt động bưu chínhviễn thông);
Thời hạn: Không quá 10 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký
  •  Hồ sơ xin cấp phép: hồ sơ xin cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:Đề án cung cấp dịch vụ cho 05 năm đầu

    • Đơn xin cấp phép
    • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
    • Điều lệ tổ chức  hoạt động hoặc hoặc văn bản quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
    • Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp chấp thuận việc đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Internet (nếu có)
Trình tự thủ tục Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm Trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp xin phép biết.
Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Bưu điện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông.

Hình thức xử phạt vi phạm Nghị định của Chính phủ 55/2001/NĐ-CP  ngày 23 tháng 8 năm 2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịc

 

Hẫy liên hệ với luật sư để được tư vấn tốt nhất

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: