Giấy phép xuất bản

Email In PDF.
1
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu phải có văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san hay ấn phẩm báo chí.
Bước 2: Đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) nộp đầy đủ hồ sơ (theo mục 7). Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn, đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông nhận văn bản đề nghị Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ được Trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
 
2
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Báo chí - Xuất bản
3
Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 
+ Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san
- Bản thảo đặc san (2 bản). Trường hợp đặc san bằng tiếng, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kém theo bản dịch bằng tiếng Việt.
 
 
+ Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
4
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức                                                                  
6
Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
7
Kết quả thực hiện TTHC:
Giấy phép                                 
 
8
Lệ phí (nếu có): Không
9
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không
10
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không
11
Căn cứ pháp lý của TTHC:
-     Luật Báo chí số 29-LCT/HĐNN8 được Quốc hội thông qua ngày 28-12-1989
-     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Báo chí số   12/1999/QH10 ngày 12-6-1999;
-     Luật Số 30/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về xuất bản;
-     Luật số 12/2008/QH12 ngày 01/01/2009 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;
-     Nghị định số 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/8/2005 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản do Chính phủ ban hành;
-     Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP;
-     Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/4/2002 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

 

Để tư vấn quý khách vui lòng liên hệ VPLS để được tư vấn hướng dẫn 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: