dịch vụ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng, thủ tục vay vốn,thủ tục vay vốn ngân hàng bidv,thủ tục vay vốn ngân hàng acb,thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội,thủ tục vay vốn ngân hàng,thủ tục vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ,thủ tục vay vốn ngân hàng vietcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng nông nghiệp,thủ tục vay vốn sinh viên 2012,thủ tục vay vốn ngân hàng,thủ tục vay vốn ngân hàng agribank,thủ tục vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp,thủ tục vay vốn ngân hàng techcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ,thủ tục vay vốn ngân hàng vietcombank,thủ tục vay vốn ngân hàng nông nghiệp,thủ tục vay vốn ngân hàng để mua nhà,thủ tục vay vốn ngân hàng đông á

 

Ðiều kiện và thủ tục vay vốn ngân hàng

Khi nhà đầu tư cần vốn để sản xuất kinh doanh thì nên vay vốn ở các ngân hàng với những điều kiện và lãi suất như sau:

1-Ðối tượng và mục đích vay vốn ngân hàng:

Ngân hàng cho vay đối với các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm:

-Doanh nghiệp nhà nước.

-Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

-Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh.

-Hợp tác xã.

-Doanh nghiệp tư nhân.

-Cá nhân có đăng ký kinh doanh.

Mục đích vay vốn ngân hàng:

-Bổ sung vốn lưu động

-Bổ sung vốn cố định.

-Bổ sung vốn trong thanh toán.

2-Ðiều kiện vay vốn ngân hàng:

Khách hàng vay vốn là tổ chức, cá nhân:

-Có tư cách pháp nhân hoặc giấy phép kinh doanh còn hiệu lực.

-Có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo luật pháp hiện hành.

-Có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu qủa.

-Có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

-Có khả năng hoàn trả nợ vay.

-Có tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản vay hoặc được bên thứ babảo lãnh bằng tài sản hoặc được tín chấp theo qui định của ngân hàng.

3-Mức cho vay, loại tiền cho vay vốn ngân hàng:

Mức cho vay:

Căn cứ vào nhu cầu vay vốn hợp lý, khả năng trả nợ và tài sản thế chấp, cầm cố do ngân hàng định giá.

Loại tiền cho vay: Bằng VND vàng ngoaị tệ.

4-Tài sản thế chấp, cầm cố:

Tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay thuộc sở hữu của người vay hoặc của người bảo lãnh bao gồm:

-Bất động sản: nhà ở, nhà xưởng, quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất.

-Ðộng sản: máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá, phương tiện vận tải?

-Chứng từ có giá: sổ tiết kiệm, trái phiếu, công trái?

-Tài sản hình thành từ vốn vay trung dài hạn.

5-Thời hạn và phương thức cho vay vốn ngân hàng:

5.1Thời hạn và phương thức cho vay ngắn hạn:

- Thời hạn cho vay: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, tính chất luân chuyển vốn và khả năng trả nợ, tối đa không quá 12 tháng.

Phương thức cho vay:

-Vay món: được rút vốn một lần hoặc nhiều lần, vốn trả một lần khi đáo hạn, trả lãi hàng tháng.

-Vay trả góp: được rút vốn một lần, vốn và lãi được trả cố định phân theo kỳ (tháng, hoặc quý).

-Vay theo hạn mức tín dụng: được rút vốn nhiều lần , được bảo lãnh thanh toán, mở L/C trong phạm vi hạn mức tín dụng được thông báo và trong thời gian hiệu lực của hạn mức. Vốn được hoàn trả một lần hoặc nhiều lần lãi trả hàng tháng, hàng quý.

5.2Thời hạn và phương thức cho vay dài hạn:

-Thời hạn cho vay: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng hoàn trả nợvay.

-Trung hạn : Từ trên 1 năm đến 5 năm.

-Dài hạn: trên 5 năm.

Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án, phương án đầu tư.

-Giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.

-Vốn và lãi được hoàn trả theo các phân kỳ trả nợ: tháng, quý, năm. Có thời gian ân hạn trả nợ trong thời gian dự án/phương án chưa có doanh thu để trả nợ.

6-Lãi suất vay vốn:Tủy theo từng thời điểm

7-Hồ sơ vay vốn ngân hàng:

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Hồ sơ pháp nhân, giấy phép kinh doanh.

- Dự án, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ.

- Hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố.

- Hồ sơ tài liệu khác theo yêu cầu của ngân hàng

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư

NỘI DUNG VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Hồ sơ đăng ký đầu tư trong trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế
Trong trường hợp đăng ký dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp một bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý (Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu Kinh tế) gọi chung là cơ quan nhà nước quản lý đầu tư, bao gồm các tài liệu sau:

* Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Hồ sơ đăng ký đầu tư trong trường hợp gắn với thành lập tổ chức kinh tế
Trong trường hợp đăng ký dự án có vốn đầu tư nước ngoài có gắn với thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư, bao gồm các tài liệu sau:

* Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập tổ chức kinh tế
* - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
* - Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (tham khảo Phần Đăng ký kinh doanh);
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan quan nhà nước quản lý đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư

dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án,chứng nhận đầu tư,thủ tục chứng nhận đầu tư,thư chứng nhận đầu tư,thủ tục cấp giấy chứng nhận,luật đầu tư,đầu tư của,giấy chứng nhận đầu tư,giấy chứng nhận đầu tư là gì,mẫu giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư,mẫu giấy chứng nhận đầu tư,giấy chứng nhận đầu tư là gì,thay đổi giấy chứng nhận đầu tư,giấy chứng nhận đầu tư bằng tiếng anh,giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh,dự án đầu tư,đăng ký đầu tư

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư

 

Phát triển dịch vụ du lịch đang được xem là một trong những ngành dịch vụ trọng điểm trong tương lai tuy nhiên tại thời điểm hiện tại việc thành lập các công ty hoạt động du lịch (lữ hành) đang bị nhiều hạn chế bởi cam kết WTO cũng như những ràng buộc về mặt thủ tục hành chính. Chúng tôi với năng lực và kinh nghiệm của mình sẵn sàng trợ giúp các công ty trong nước liên doanh với các nhà đầu tư quốc tế để thành lập loại hình công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành du lịch.

Xem thêm: Thành lập công ty liên doanh du lịch

Chủ sở hữu NHHH có thể đăng ký trực tiếp tại Cục SHCN hoặc có thể thông qua bất kỳ một Đại diện SHCN (xem danh sách Đại diện SHCN). 

Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian mà bạn có quyền phản đối đơn.

Thành phần hồ sơ :


1. - Tờ khai yêu cầu cấp bằng;
2. - Bảng mô tả kiểu dáng công nghiệp;
3. - Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp;
4. - Chứng từ nộp lệ phí;
5. - Các tài liệu cần thiết khác.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Quy trình:
1. Bước 1
Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Thông tin sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Cà Mau (Số 11 đường 11/5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), cụ thể như sau :
+Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ
+Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ
2. Bước 2:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng thông tin sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Cà Mau.Chuyên viên thụ lý tính pháp lý của hồ sơ :
+Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.
+Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và chuyển cho Cục Sở hữu trí tuệ.
+ khi nào nhận kết quả từ Cục Sở hữu thì trực tiếp liên hệ với tổ chức hoặc cá nhân để trả kết quả.

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư

dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, bản quyền tác giả,bản quyền tác giả là gì,đăng ký bản quyền tác giả,vi phạm quyền tác giả,điều kiện bảo hộ quyền tác giả,bản thảo,cục bản quyền tác giả việt nam,cục bản quyền tác giả,cục bản quyền tác giả tphcm

Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Xem thêm: Bảo hộ bản quyền tác giả

cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam:
Đăng ký nhãn hiệu: Để đảm bảo lợi ích lâu bền của hoạt động kinh doanh việc đăng ký nhãn hiệu là một trong những điều kiện tiên quyết. chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam:

Xem thêm: Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu,
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại việt nam,
đăng ký nhãn hiệu logo,
thủ tục đăng ký nhãn hiệu,
đăng ký nhãn hiệu độc quyền,
nhãn hiệu quốc tế,
đăng ký thương hiệu,
độc quyền thương hiệu,
đăng ký bản quyền,

cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Quý khách hàng trong và ngoài nước
1. Bảo hộ nhãn hiệu - Quy trình tư vấn đăng ký
- Tiếp nhận thông tin về nhãn hiệu của khách hàng;
- Gửi bản tư vấn về việc thiết kế và phân nhóm phạm vi đăng ký độc quyền của nhãn hiệu;

Xem thêm: Đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu

Soạn hợp đồng kinh tế,
soan hop dong kinh te,
cách soạn hợp đồng kinh tế,
mẫu hợp đồng kinh tế,
hợp đồng kinh tế mới nhất,
hợp đồng kinh tế là gì,
luật hợp đồng kinh tế,
hợp đồng kinh tế bằng tiếng anh,
pháp lệnh hợp đồng kinh tế,

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế – Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

Người tư vấn, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

Hơn vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ  tư vấn hợp đồng

    Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
    Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
    Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
    Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
    Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
    Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư

xin giấy phép kinh doanh xăng dầu,kinh doanh Xăng dầu,
điều kiện kinh doanh xăng dầu,
giấy phép kinh doanh xăng dầu,
thủ tục kinh doanh xăng dầu,

 

2. Hồ sơ  đăng ký kinh doanh xăng dầu gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy CNĐKKD xăng dầu (theo mẫu)( kèm theo nghị định 55/2007)

+ Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD

+ Văn bản về địa điểm xây dựng và thiết kế công trình theo từng trường hợp sau:

* Đối với cửa hàng xây dựng trên đất liền: Địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt; phải có Giấy phép xây dựng và thiết kế theo đúng thiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

* Đối với cửa hàng nổi trên sông: Phải neo đậu tại nơi được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường sông chấp thuận, có thiết kế kỹ thuật do một tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động thiết kế theo quy định của Nhà nước.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận về phòng chống cháy nổ do cơ quan PCCC cấp tỉnh cấp.

+ Bản sao hợp lệ Giấy CN đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

3. Quy trình giải quyết đăng ký kinh doanh xăng dầu:

+ Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở.

+ Sau khi xem xét tính hợp lệ của Bộ hồ sơ, cán bộ thụ lý Hồ sơ sẽ giao phiếu tiếp nhận Hồ sơ và hẹn ngày đến thẩm định tính chính xác của các điều kiện kinh doanh tại cơ sở. Trường hợp Hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận Hồ sơ hướng dẫn Thương nhân chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định.

+ Toàn bộ hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng quản lý thương mại để Lãnh đạo phòng bố trí cán bộ và lịch thẩm định trực tiếp tại cơ sở.

+ Khi thẩm định trực tiếp tại cơ sở, Cán bộ thẩm định phải lập Biên bản tại chỗ để làm căn cứ xét cấp giấy chứng nhận cho Thương nhân.

+ Giấy chứng nhận được cấp sẽ chuyển trả lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho thương nhân. Vì lý do nào đó không thể cấp Giấy chứng nhận được Phòng Quản lý thương mại tham mưu trình Lãnh đạo sở trả lời thương nhân bằng văn bản và thông báo rõ lý do.

4. Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Lệ phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước, được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Hãy Liên Hệ với chúng tôi để tư vấn chuyên sâu và sử dụng dịch vụ hiệu quả tốt nhất

 

ClickLiên hệ Luật sư .

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư

Theo Điều 110 – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 của Chính phủ, điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định như sau:

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không;
b) Có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác;
c) Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không;
d) Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ;
đ) Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không;
e) Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 nêu trên và các điều kiện sau:
a) Bên nước ngoài góp vốn với tỷ lệ theo quy định của Chính phủ;
b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là công dân Việt Nam và không quá 1/3 tổng số thành viên trong bộ máy điều hành là người nước ngoài.

Hãy Liên Hệ với chúng tôi để tư vấn chuyên sâu và sử dụng dịch vụ hiệu quả tốt nhất

 

ClickLiên hệ Luật sư .

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư

Xin cấp phép Xây dựng và kinh doanh cảng biển -  Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Tư vấn pháp lý tại Việt Nam.

Khi chọn Dịch vụ của chúng tôi Quý khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn và phục vụ tốt nhất.1.    Tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép:
- Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép;
- Tư vấn điều kiện cấp giấy phép;
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2.    Thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép:
- Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;
- Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ xin cấp giấy phép;
- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.
3.    Ưu đãi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ:
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua Email, hoặc Website)
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ và trợ giúp quý khách hàng trong quá trình sử dụng giấy phép.

Hãy Liên Hệ với chúng tôi để tư vấn chuyên sâu và sử dụng dịch vụ hiệu quả tốt nhất

 

ClickLiên hệ Luật sư .

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư