Dịch vụ Nhà đất Dịch vụ làm sổ đỏ

Dịch vụ làm sổ đỏ

Email In PDF.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);
Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
Các bước thủ tục xin sổ đỏ
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định theo hai giai đoạn:
1.Bước I:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với qui hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được công bố công khai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày. Văn phòng này cũng phải xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.
Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật; gửi hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đến phòng tài nguyên và môi trường.

2. Bước II:
Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.
Thời gian cấp sổ đỏ
Thời gian thực hiện các công việc qui định tại hai giai đoạn trên không quá 50 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ tư vấn làm sổ đỏ
1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi làm sổ đỏ:
Pháp luật Thời Mở Cửa sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động làm sổ đỏ như:
Tư vấn những quy định của nhà nước về việc cấp sổ đỏ;
Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc làm sổ đỏ;
Tư vấn các thủ tục làm sổ đỏ;
Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc làm sổ đỏ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Pháp luật Thời Mở Cửa sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục làm sổ đỏ, cụ thể:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Pháp luật Thời Mở Cửasẽ tiến hành soạn hồ sơ làm sổ đỏ cho khách hàng;
Đại diện lên Văn phòng đăng ký nhà đất để nộp Hồ sơ làm sổ đỏ cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và Trả lời của Văn phòng đăng ký nhà đất, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Đại diện nhận Sổ đỏ cho khách hàng;


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: