Dịch vụ Nhà đất Tư vấn pháp luật Đất đai - tại tp Hồ Chí Minh

Tư vấn pháp luật Đất đai - tại tp Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Hệ thống pháp luật đất đai của nước ta ngày càng được hoàn thiện, tuy nhiên mức độ phức tạp của nó đã gây không ít khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Với dịch vụ tư vấn đất đai, Chúng tôi đem đến sự bảo đảm pháp lý và thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ và các nội dung có liên quan như: chuyển nhượng đất đai, tặng cho bất động sản...

Các thủ tục luật sư:

·       Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

·       Thủ tục sang tên sổ đỏ;

·       Thủ tục cho tặng nhà;

·       Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà;

·       Thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp;

·       Chuyển mục đích sử dụng đất  từ đất nông nghiệp, đất chuyên dùng thành đất thổ cư;

·       Thủ tục soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình làm sổ đỏ;

Đại diện thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước;

- Đại diện tiến hành thủ tục công chứng;

- Đại diện mời cơ quan đo đạc lập bản vẽ;

- Đại diện tiến hành thủ tục tính và nộp thuế, lệ phí;

- Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà đất;

- Đại diện nhận kết quả;

ClickLiên hệ Luật sư

Xử lý vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ