Dịch vụ Doanh nghiệp Tư vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Email In PDF.

Dịch vụ Tư vấn luật về việc xử lý vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong giải quyết tranh chấp và khiếu nại liên quan đến các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (từ chối cấp văn bằng bảo hộ, phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ sai quy định).

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Đại diện tham gia thương lượng đàm phán việc sử dụng, chấm dứt sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ.

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

- Đại diện phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý vi phạm.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: