Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Email In PDF.

- Tư vấn các điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn thủ tục cấp phép hoạt động, điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn chuẩn bị các tài liệu hồ sơ cần thiết để cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Hỗ trợ khách hàng trong việc dịch thuật và chứng thực các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự do thương nhân nước ngoài cung cấp;

- Tư vấn, soạn thảo các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và gửi tới thương nhân nước ngoài để kiểm tra lại các thông tin;

- Chỉnh sửa và hoàn thiện các thông tin thay đổi (nếu có) để phù hợp với nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài và phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp phép;

- Gửi lại hồ sơ cho thương nhân nước ngoài ký, đóng dấu trước khi nộp Hồ sơ;

- Thay mặt cho thương nhân nước ngoài thực hiện việc nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo ủy quyền;

- Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ và cấp Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

- Đăng ký con Dấu cho Văn phòng đại diện;

- Tư vấn cho khách hàng đăng bố cáo thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trên 3 số báo liên tiếp;

- Tư vấn, soạn thảo và nộp bản Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện (nộp kèm bản sao Hợp đồng thuê trụ sở, số người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện, mẫu dấu văn phòng, các số báo đã đăng bố cáo, số tài khoản của văn phòng đại diện… .);

- Đăng ký thuế cho hoạt động của văn phòng đại diện và người lao động làm việc cho văn phòng đại diện.

 

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về việc đăng ký thành lập chi nhánh gắn liền với dự án đầu tư, đăng ký hoạt động cho chi nhánh không gắn với dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư, tư vấn chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính phục vụ thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh gắn liên với dự án, hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Tư vấn và thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài

- Đại diện theo ủy quyền hoặc tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ.

- Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn đăng ký con dấu, Mã số thuế cho chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- tư vấn đầu tư nước ngoài khác phát sinh trong quá trình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: