Dịch vụ Doanh nghiệp Chi phí Dịch vụ Giấy phép bán buôn rượu

Chi phí Dịch vụ Giấy phép bán buôn rượu

Email In PDF.

Chi phí Dịch vụ Giấy phép bán buôn rượu, GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU, cấp giấy phép bán buôn rượu, xin giấy phép bán buôn rượu, cấp giấy phép kinh doanh bán, cấp giấy phép kinh doanh rượu, phương án kinh doanh rượu, Hồ sơ xin Giấy phép bán lẻ rượu, Tư vấn điều kiện cấp giấy bán lẻ rượu, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép bán lẻ rượu

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TẠI:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép bán lẻ rượu:
Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép bán lẻ rượu như: Tư vấn điều kiện cấp giấy bán lẻ rượu, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép bán lẻ rượu...


2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép bán lẻ rượu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.


3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép bán lẻ rượu như:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Giấy phép bán lẻ rượu cho khách hàng;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
- Đại diện lên Sở Công Thương để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và Trả lời của Sở Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Công Thương cho khách hàng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: