Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án viễn thông

Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án viễn thông

Email In PDF.

Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án viễn thông,Tư vấn thực hiện thủ tục đầu tư dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin,điện tử,viễn thông,Tư vấn đầu tư,chuyển nhượng quyền khai thác các sản phẩm viễn thông,hợp tác kinh doanh các công trình viễn thông,trạm BTS,Tư vấn đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực viễn thông

 

Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án viễn thông

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư dự án công nghệ thông tin, điện tử tin học, viễn thông như sau:

- Tư vấn thực hiện thủ tục đầu tư dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

- Tư vấn chuyển nhượng dự án, mua bán doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin.

- Tư vấn đầu tư, chuyển nhượng quyền khai thác các sản phẩm viễn thông; hợp tác kinh doanh các công trình viễn thông, trạm BTS.

- Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và tham gia đàm phán các hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê và cho thuê thiết bị viễn thông.

- Tư vấn đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực viễn thông.

- Các dịch vụ pháp lý khác có liên quan.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: