Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ Bảo hộ kiểu dáng nhãn hiệu công nghiệp

Dịch vụ Bảo hộ kiểu dáng nhãn hiệu công nghiệp

Email In PDF.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tranh chấp kiểu dáng công nghiệp, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ sáng chế, 

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Công ty cam kết cung cấp dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chất lượng uy tín cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
I. Kiểu dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng trang trí bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này, có tính mới đối với thế giới
Một Kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm nhiều phương án (biến thể) khác nhau, trong một đơn đăng ký.
Thời hạn tiến hành thủ tục đăng ký KDCN cho đền khi cấp văn bằng là 12 tháng.
Thời hạn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và có thể gia hạn bảo hộ hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.
II. Các đối tượng không được bảo hộ:
Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.
Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.
Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang tính kỹ thuật.
Kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng.
III. Các vấn đề bạn được tư vấn:
Công ty tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý về việc đăng ký Kiểu dáng công nghiệp:
Tư vấn khả năng bảo hộ đối với KDCN;
Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký KDCN;
Tư vấn về phạm vi bảo hộ của KDCN;
IV. Tài liệu yêu cầu tài liệu:
Giấy ủy quyền ;
Xác nhận của UBND phường hoặc xã nếu như Người nộp đơn là cá nhân.
Nếu Người nộp đơn là Công ty thì Phải đóng dấu Công ty, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký;
Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty/ cá nhân đăng ký kinh doanh được công chứng.
06 bộ ảnh chụp/bản vẽ, mỗi bộ gồm các ảnh/bản vẽ theo các hướng: phối cảnh, nhìn từ phía trước, nhìn từ phía sau,nhìn từ bên phải, nhìn từ bên trái, nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên.
Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, theo mẫu đính kèm, trong trường hợp tác giả Kiểu dáng công nghiệp không phải là người nộp đơn.
V. Thông tin yêu cầu:
1. Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty hoặc cá nhân có Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Tên gọi của Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký thế nào?
3. Họ tên, địa chỉ của tác giả sáng tác Kiểu dáng công nghiệp như thế nào?
4. Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp đang có ý định bảo hộ;
5. Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
o Liệt kê các Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết kèm theo ảnh chụp/bản vẽ.
o Mô tả đầy đủ, chi tiết các đặc điểm tạo dáng của Kiểu dáng công nghiệp như là: đường nét, màu sắc, hình khối, sự bố trí tương quan của kiểu dáng công nghiệp.
o Nêu sự khác biệt cơ bản giữa Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết và Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.
VI. Các điểm lưu ý:
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Kiểu dáng công nghiệp.
Việc sử dụng, quảng cáo, triển lãm sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp, trong nhiều trường hợp, là những chứng cứ quan trọng cho việc xin đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.
VII.Yêu cầu mô tả:
Đối với Bản mô tả KDCN: phải trình bầy đầy đủ, rõ ràng bản chất của KDCN, phải phù hợp với bộ ảnh chụp hay bản vẽ và bao gồm các nội dung sau:
5. Tên KDCN;
6. Chỉ số phân loại quốc tế;
7. Lĩnh vực sử dụng;
8. Các kiểu dáng tương tự đã biết;
9. Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
10. Bản chất của KDCN (mô tả những đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN yêu cầu bảo hộ khác biệt với KDCN đã biết).
VIII: chúng tôi tiến hành soạn thảo hồ sơ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký KDCN;
Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ;
Giấy ủy quyền;
Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ KDCN;
Tiến hành mọi giao dịch trong việc bảo hộ KDCN;
IX. Các thủ tục Công ty tiến hành
Đại diện trên Cục SHTT tiến hành thủ tục bảo hộ KDCN;
Đại diện theo dõi hồ sơ và Trả lời của Cục SHTT;
Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ KDCN;
Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có);
Công chứng giấy tờ cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo;
Đại diện nhận văn bằng vảo hộ


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: