Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng nhãn hiệu công nghiệp

Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng nhãn hiệu công nghiệp

Email In PDF.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký sáng chế, đăng ký nhượng quyền thương mại, đăng ký sản phẩm hàng hóa, đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký giải pháp hữu ích,

 

Công ty chúng tôi chuyên tư vấn Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, cung cấp hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tư vấn nộp đơn, và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi xin đưa ra các nội dung và tài liệu mà quý khách hàng cần cung cấp như sau:

Thông tin cần cung cấp cho việc đăng ký
Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);
Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno (nếu có thể);
Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).
Tài liệu cần cung cấp cho việc đăng ký
06 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);
Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ;
Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp;
Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động), gồm một (1) bản;
Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản;
Giấy uỷ quyền (nếu cần);
Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản;
Chứng từ nộp phí nộp đơn và phói công bố đơn, gồm một (1) bản.
Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó;
Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu;
Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;
Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung sau:
Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
Chỉ số Phân loại kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno);
Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;
Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ;
Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.

 

 

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: