Dịch vụ Dịch vụ luật sư Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
baner

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Email In PDF.

chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp

 

1. Thành phần hồ sơ Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

- Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi

. Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh

. UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ

. UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư

- Thành phần hồ sơ Chuẩn bị:

. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

. Dự thảo Điều lệ Công ty Công ty cổ phần

. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: