Pháp luật Thời Mở Cửa tổ chức thành lập lực lượng luật sư chuyên sâu về các vụ án dân sự và các thủ tục dân sự (gọi là luật sư dân sự). Hy vọng đội ngũ luật sư dân sự của hãng luật chúng tôi sẽ phục vụ tốt mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài việc tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án dân sự, chúng tôi còn đảm trách thực hiện các dịch vụ sau:

- Tư vấn thủ tục xác nhận một người bị mất năng lực hành vi dân sự, một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên; thủ tục xác định dân tộc, thủ tục đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục xác định giới tính;

- Thủ tục tuyên bố một người mất tích, tuyên bố một người là đã chết;

- Tư vấn lập hợp đồng dân sự giữa cá nhân với cá nhân, thủ tục mua bán xe ô tô;

- Tư vấn thủ tục ủy quyền, thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân;

- Tư vấn thủ tục cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp;

- Tư vấn xác định thiệt hại để đòi bồi thường ngoài hợp đồng;

- Tư vấn thủ tục Lập di chúc, thủ tục thừa kế, thủ tục kê khai di sản thừa kế, tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu, thủ tục chuyển hộ khẩu, thủ tục tách hộ khẩu, thủ tục đăng ký tạm trú;

- Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.