Tôi đã gửi đơn lên UBND huyện đề nghị giải quyết đất đai
và đã được UBND huyện gửi văn bản trả lời
vậy văn bản gửi cho tôi có phải là một quyết định giải quyết lần đầu hay không ?.
theo luật giải quyết khiếu nại tố cáo qui định thì UBND huyện khi giải quyết lần đầu thì phải ra quyết định giải quyết .
nếu không đồng ý với văn bản này thì trong thời gian bao lâu tôi gửi đơn lên cơ quan cao hơn nữa ( đất gia đình tôi có giấy tờ QSD đất theo điều 50 luật đất đai 2003 )
Xin tư giúp

Trả lời: Bạn nói đề nghị UBND Huyện giải quyết đất đai nhưng cụ thể sự việc là gì ? Bạn khiếu nại do quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi một Quyết định hành chính hay hành vi hành chính trái pháp luật nào đó hay bạn chỉ đề nghị để hiểu rõ hơn vấn đề mà bạn chưa hiểu

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư