Hỏi:

Theo bản án thì tôi phải thi hành án cho cô K. 562 triệu đồng. Do tôi không có tiền trả nên sắp tới cơ quan thi hành án sẽ kê biên căn nhà của tôi để thi hành án. 
Tôi có quyền tự định giá căn nhà của mình hay không?
Trả lời:
Tài sản đã kê biên được định giá theo thoả thuận giữa người được thi hành án, người phải thi hành án và chủ sở hữu chung trong trường hợp kê biên tài sản chung. 
Thời hạn để các bên thoả thuận giá là không quá năm ngày làm việc kể từ ngày tài sản được kê biên. 
Nếu các bên không thoả thuận được về giá thì trong thời hạn không quá 15 ngày (kể từ ngày tài sản được kê biên), chấp hành viên phải thành lập hội đồng định giá để định giá tài sản. (Đ 43 Pháp lệnh thi hành án dân sự)