Hỏi:
Năm1991 tôi có mua một căn nhà ở phía sau của người bán họ ở phía trước nên họ chừa cho tôi một lối ra vào(con hẻm) rộng 1.1 met. Khi tôi mua xong tôi có làm cửa rào ra vào luôn khóa từ mười mấy năm nay chỉ riêng một mình nhà tôi đi.
Nhưng nay tôi lại bị hộ kế bên, giáp ranh với hẻm nhà tôi, họ bán nhà họ phía trước họ ở phía sau. Khi bán họ không chừa lối đi.
Họ đòi đi chung với lối đi nhà tôi vì lí do họ có cửa sau nhưng cửa sau đó lúc trước là để ra phơi quần áo vì cuối căn nhà họ còn mảnh đất trống 2.5m vuông (nhưng hiện nay họ đã xây dựng phần đất 2.5 m vuông đó).
Với lý do có cửa sau họ có quyền mở cửa mặt tiền và đi chung với con hẻm nhà tôi không? Còn phần tôi trên sổ đỏ có vẽ con hẻm và có giấy xác nhận của phường hẻm này là hẻm cụt, nhà tôi có cửa rào luôn khóa với 3 lí do đó tôi có quyền không cho họ đi chung được không?
Trả lời:
Căn cứ vào khoản 2, điều 217 – Bộ Luật dân Sự năm 2005, nếu nguồn gốc hẽm cụt mà ông đã nêu là  lối đi chung cho các bất động sản liền kề thì các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung.
Trường hợp hẽm cụt là lối đi thuộc quyền sở hữu của riêng gia đình ông đã được xác nhận của cơ quan chức năng, có thể hiện rõ trên bản vẽ hiện trạng nhà đất thì sẽ giải quyết theo 02 trường hợp sau
 1. Ông yêu cầu hộ gia đình kế bên thương lượng với nhà phía trước mà họ đã bán dành cho họ lối đi ra bên ngoài.
 2. Trên thực tế nếu thực sự hiện nay họ không có lối đi ra đến đường công cộng thì căn cứ vào qui định khoản 1, khoản 2 điều 275- Bộ Luật Dân Sự năm 2005
Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.<o:p></o:p>
Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi
Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.