Hỏi:

Quy trình mua bán nhà đất theo quy định của pháp luật hiện hành hiện nay là như thế nào?Nếu người mua/ bán là tổ chức kinh doanh bất động sản thì có những lưu ý gì và Hợp đồng mua bán có nhất thiết phải được công chứng hay không?
Trả lời:Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Đến  phòng công chứng ký hợp đồng.
- đến cơ qun thuế khai thuế thu nhập cá nhân (nếu bên bán là cá nhân), khai lệ phí trước bạ.
- đến kho bạc nộp tiền.
- đến phòng tài nguyên môi trường đăng ký (nếu bên mua là cá nhân), sở tài nguyên môi trường đăng ký (nếu bên mua là tổ chức)
Nếu người mua bán là tổ chức kinh doanh bất sản thì cần phải phân biệt.
- nếu chuyển nhượng nhà ở theo Luật nhà ở thì hợp đồng không cần công chứng.
- nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì  hợp đồng phải công chứng.