Hỏi:

Em co mua một miếng đất ở  ấp tân hóa, xã tân vĩnh hiệp, huyện tân uyên, bình dương. miếng đất đó co diện tích là 60 m2 . thuộc sổ trung người ta phân lô bán . có đường đổ bê tông , có điện đường nhưng chưa có hệ thống cấp thoát nước .luật sư có thể cho em biết em có đủ điều kiện để tách sổ riêng được không.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3, quyết định số 28/2013/QĐ- UBND ngày 27.09.2013 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về hạn mức đất tối thiểu để được tách thửa có quy định như sau:
Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với đất ở, đất nông nghiệp được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dươ
1. Diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất được phép tách thửa đối với khu vực thị xã, thành phố được quy định như sau:
3. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải bảo đảm:
 
a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường hoặc lối đi công cộng và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 4m;
 
b) Đối với trường hợp thửa đất có đất ở gắn liền đất nông nghiệp chỉ áp dụng diện tích đất tối thiểu đối với một loại đất đủ điều kiện tách thửa;
 
c) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.
 
Với các thông tin bạn cung cấp thì diện tích bạn đang sử dụng chưa đủ điều kiện để được tách thửa vì thửa đất này thuộc khu vực các huyện.