Hỏi:
Vợ chồng tôi mới hoàn thiện giấy tờ để mua 1 mảnh đất. Sau khi bên bán đã có sổ đỏ trong tay, yêu cầu chúng tôi trao tiền để trao sổ đỏ. Nhưng khi xem xét sổ đỏ chúng tôi thấy có lỗi sai. Số CMND của tôi sai mất chữ số cuối. Số 1 lại ghi là số 4. Chúng tôi yêu cầu xem xét lại xem sai như thế từ bước nào. Thì họ trả lời là từ lúc khai giấy tờ hợp đồng mua đất. (mà thực ra bản vợ chồng tôi khai thì lại ko dùng, họ tự chép lại 1 bản khác, vì thế chúng tôi không biết phần số 1 và số 4 là sai ở chỗ chúng tôi viết hay là họ chép nhầm). Chính vì thế vợ chồng tôi muốn các luật sự tham vấn cho chúng tôi:
- Sự sai sót như vậy thì cần phải làm gì để sửa đổi
 
- Tự chúng tôi đi làm lại chỉnh sửa hay là bên bán đất phải làm lại cho chúng tôi. 
Trả lời:
Anh có thể đến cơ quan đã cấp GCN QSD đất cho anh để đề nghị được đính chính sai sót này.
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết