Hỏi:

Bà tôi đã chuyển nhượng đất cho Chú ruột của tôi và nói là sẽ nuôi Bà.nhưng chú dã không giữ lời hứa.Bà tôi muốn đòi lại quyền sử dụng đất và việc đó được tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý (ngoài chú,thím) .Vậy xin hỏi,Bà tôi có thể lấy được lại Quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Nếu việc chuyển nhượng giữa Bà và Chú được thực hiện bằng một Hợp đồng có điều kiện rằng Mẹ chuyển nhượng hoặc cho tặng cho Con với điều kiện người con có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng Mẹ tới cuối đời thì bây giờ có chứng cứ người Chú không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp đồng thì Bà được quyền khởi kiện yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng hoặc cho tặng QSDĐ cho người chú. Khi Hợp đồng bị hủy thì của ai trả về nấy, tức đất của Bà sẽ được trả lại cho bà.