Hỏi:
Gia đình tôi sống gần khu đường quốc lộ 1A. Hiện tại ở khu tôi ở đang triển khai giải phóng mặt bằng để mở rộng đường quốc lộ 1A. Khi có quyết định mở rộng đường quốc lộ những hộ dân nằm trong diện giải tỏa phải di dời chỗ khác nhưng trừ 13,5m tính từ mép đường vào không được đền bù. Theo quyết định đó những hộ dân nằm trong diện giải tỏa đã làm đơn khiếu nại và UBND thị trấn trả lời như sau:
 
" Kính gửi: ông ( bà ) ......
Ngày 13/12/2011, UBND thị trấn đã nhân được đơn kiến nghị của Ông ( bà ) về việc mở rộng nâng cấp đường quốc lộ 1A song hành lang từ tim đường vào 13,5m có cả đất ông bà , cha mẹ để lại từ trước ( lưu ý: phần đất này đã đóng thuế nhà đất hàng năm ) từ trước mà không được bồi thường. Sau khi tiếp nhận thư đã được chủ tịch UBND thị trấn gặp gỡ và đối thoại, 
Nay UBND thị trấn trả lời như sau:
- Theo quy định của luật đất đai năm 1978 và luật đất đai năm 1993 có ghi " nhà nước không thực hiện bồi thường đối với trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng và lợi ích quốc gia mà chỉ xem xét bố trí nơi ở mới một trong những trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích của gia đình.
- Theo quy định tại nghị định 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của hội đồng bộ trưởng ( Nay là Chính phủ) " Thì vi phạm hành lang bảo vệ giao trhoong đường quốc lộ 1A là 20m kể từ chân đường"
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. Mục I, Chương II. Bồi thường về đất đai tại Điểu 5 " Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất ... trong khoản 3 có ghi " Đối với phần diện tích đã được nhà nước giải tỏa trong quá trình thực hiện chủ trương chính sách qua các thời kỳ này các chủ sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất nhưng do tái lấn chiếm ( Kể cả trường hợp chưa có quyết định nhưng thu hồi". Do đó gia đình Ông ( bà ) không có cơ sở được đền bù phần đất nằm trong hành lang 13,5m. 
Vậy UBND thị trấn .... xin trả lời để Ông ( Bà ) được biết .
"
Lưu ý là phần đất này qua các thời kỳ giải tòa vẫn chưa được đền bù.
Trả lời:
Về phần trả lời của UBND:
- Theo trích dẫn trả lời của UBND thì luật đất đai năm 1987, 1993 đã không còn hiệu lực mà thay vào đó là luật đất đai 2003. Vì vậy không có trường hợp thu hồi đất vì mục đích công cộng và lợi ích quốc gia mà không phải đền bù.
- Nghị định 23/1982 HDBT, nghị định 172/1999 NDCP, nghị định 186/2004 NDCP, nghị định 11/2010 NDCP: bốn nghị định này quy định về hành lang bảo vệ đường bộ, theo đó khoảng cách hàng lang an toàn của từng nghị định lần lượt là: 20m từ mép chân đường, 15m, 15m, 13m. Như vậy tùy vào việc công trình, nhà cửa... của mình xây dựng vào năm nào để xem có vi phạm về hành lang an toàn đường bộ hay không, ví dụ nhà mà xây trước 21/12/1982(ngày nghị định 203 HDBT có hiệu lực) thì không vi phạm và phải được đền bù khi giải tỏa hành lang an toàn, và nếu chưa thu hồi đất thì người có quyền sử dụng đất vẫn được sử dụng đất nhưng sử dụng một cách hạn chế, ví dụ không được xây dựng các công trình kiên cố... mà chỉ được trồng cây ngắn ngày chẳng hạn.
- Như vậy, bạn phải xem nhà bạn xây dựng năm nào để xem có vi phạm về hành lang an toàn theo 4 nghị định trên hay không.
Về vấn đề đền bù ở Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ an
- Về đất hành lang an toàn đường bộ
Về nguyên tắc khi giải tỏa hành lang an toàn đường bộ thì phải đền bù tài sản gắn liền với đất, nếu tài sản gắn liền với đất này hình thành một cách hợp pháp, nếu chưa thu hồi đất của dân thì người dân vẫn có quyền sử dụng một cách hạn chế và khi nhà nước mở rộng đường quốc lộ thì đất hành lang trước đây chưa đền bù thì giờ phải đền bù cho dân theo điều 16 nghị định 197/2004 NDCP, và điều 8 thông tư 14/2009 bộ TNMT. Khi thu hồi đất làm quốc lộ thì sẽ tiếp tục giải tỏa hành lang an toàn đường bộ và lúc đó lại phải tiếp tục đền bù tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn đường bộ mới.
- Về việc hỗ trợ 80%
Theo mình được biết, hiện ở Hoàng mai sau khi kiểm kê tài sản và tính giá đền bù thì lại chỉ hỗ trợ 80% giá trị bồi thường đối với tất cả các hộ. Điều này thật vô lý vì theo điều 20-khoản 1-điểm b thì:" Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại điều 8 nghị định này (điều 8 nói về các trường hợp được bồi thường về đât - mà ở Hoàng mai hầu như tất cả mọi nhà đều đươc cấp sổ đỏ nên theo điều 8 thì đều được bồi thường khi bị thu hồi đất.), nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât được cấp có thẩm quyền công bố hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ tối đa bằng 80% mức bồi thường quy định tại điều 19 nghị định này (Điều 19 quy định bồi thường 100%). Như vậy đáng ra phải được đền bù 100% giá trị tài sản gắn liền với đất chứ không phải là hỗ trợ. Và một điều rất quan trọng là đền bù khác với hỗ trợ, đền bù là khi nhà nước gây thiệt hại cho mình, còn hỗ trợ giống như mình đói, nghèo và mình xin của nhà nước.
- Kế hoạch mở rộng đường quốc lộ 1A
Về quy hoạch mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hoàng Mai, Thị trấn Cầu Giát, khu công nghiệp Nam Cấm... để làm đường 4 làn xe, căn cứ tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An 519/TTr - UBND được thủ tường Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt bằng quyết định 197/2007. Như vậy về quy hoạch mở rộng đường quốc lộ chỉ mới 5 năm, còn nhà của người dân thì đã xây từ rất lâu nên phải được đền bù do không vi phạm kế hoạch, quy hoạch.
- Vấn đề không đền bù đất.
Về vấn đề này thì phải hỏi xem những người lớn tuổi trước đây đã được nhận đền bù đất chưa, nếu rồi thì thôi, còn chưa nhận đền bù đất thì bắt buộc phải đền bù đất cho dân. Còn mình nghe nói những ai sử dụng đất từ trước 1975 tới nay thì sẽ được đền bù đất thì đây là điều mình chưa từng thấy quy định trong bất cứ văn bản luật nào cả.
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết