Gia dình tôi được nhà nước chia mảnh ruộng với diện tích là một sào bắc bộ = 360 m2, năm 1992 gia đình tôi có vượt mảnh ruộng đó thành vườn trồng cây, năm 1993 chia lại ruộng đất thì nhà tôi vẫn được nhận mảnh ruộng đã vượt thành vườn nêu trên để canh tác và được chuyển thành đất vườn trồng màu ( BHK)

Năm 1996 gia đình tôi được hợp pháp hoá đất thổ cư theo CT 947 và gia đình tôi đã nộp và có phiếu thu tièn của UBND xã là 1.790.000 đồng ( với nội dung là : Nộp tiền hợp pháp hoá đất ở theo CT 947 ) nhưng không ghi rõ số tờ, thửa của mảnh đất, và kể từ đó đến nay gia đình tôi không nhận được sổ đỏ đất thổ cư nhung xóm trưởng vẫn thu thuể đất và gia đình tôi nộp đầy đủ thuế đất thổ cư hằng năm cho đến nay

Năm 2013, đo đạc lại đất đai thì gia đình tôi được xóm trưởng đua cho sổ đỏ năm 2003 ( năm 2013 gia đình tôi mới được nhận ) thì mảnh đất của gia đình tôi vẫn là đất màu BHK.

Khi gia đình tôi khiếu nại lên UBND xã thì xã trả lời là mảnh đất này thủ tục cấp cư đã quá lâu rồi, hồ sơ giấy tờ đến nay không còn nữa, bây giờ không ai dám xác nhận để gia đình tôi được cấp thổ cư cho mảnh đất này

Vậy xã trả lời như thế có đúng không, và gia đình tôi phải làm gì để có thể được cấp GCNQSDD có thổ cư trong khi gia đình tôi đã hợp pháp hoá thổ cư

Gia đình tôi xin cảm ơn


Trả lời:
Với các thông tin bạn nêu trên là đúng sự thật thì Luật sư tư vấn cho bạn và gi đình như sau:

Việc trả lời như vậy của UBND xã là không thể chấp nhận được, đây có thể có yếu tố hình sự vì thứ nhất họ đã biết rõ tính chất thửa đất của gia đình bạn là đất canh tác vậy hàng năm họ vẫn lập danh sách,số liệu để thu tiền sử dụng đất của gia đình bạn với mục đích là đất ở. Thứ hai toàn bộ số tiền gia đình bạn đã nộp nếu không được chuyển mục đích thì từ những năm đó họ đã phải trả lại rồi nhưng họ đã chiếm dụng số tiền này đến nay khi thực hiện việc đo lại đất gia đình bạn mới phát hiện được.

Vì vậy gia đình bạn có thể tố cáo những người có liên quan về hành vi nêu trên.