giải quyết như thế nào khi đã hoàn tất việc mua miếng đất của người quen mà về sau mới phát hiện giấy tờ không phải là miếng đất đã mua, cần phải làm những thủ tục gì để lấy được đúng giấy tờ mảnh đất mình đã mua?Trường hợp giao đất cho người có công với cách mạng (nhà tình thương) thì trên giấy CNQSDĐ nguồn gốc sử dụng ghi như thế nào? Phần ghi chú có phải ghi thêm gì giống đất giao cho đồng bào dân tộc theo chương trình 134 của Chính phủ không?

Trả lời: Nguồn gốc sử dụng trên giấy CNQSDĐ
Chào bạn!

Câu trả lời cho bạn trường hợp này là tính chất của hai sự việc không giống nhau.

Việc ghi nội dung gì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nên ghi theo nội dung quyết định giao đất ví dụ nguồn gốc được nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo quyết định x...y....z. Về mục đích sử dụng thì bạn cũng ghi theo thông tin được đề cập trong quyết định giao đất, giao nhà.

Chúc bạn khỏe và thành công!