Nhà tôi ở Hóc Môn tp.HCM, mẹ tôi có mảnh đất nông nghiệp 850 m2, muốn chuyển lên đất thổ cư thì thủ tục làm như thế nào? nộp thuế và lệ phí bao nhiêu?

- Mẹ tôi muối tách thửa cho tôi 250 m2 có được không? nộp thuế và lệ phí bao nhiêu?

- Nếu mẹ tôi muốn quỹ quyền cho tôi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ nông nghiệp lên thổ cư có được không? thủ tục ra sao? nộp thuế và lệ phí bao nhiêu?

- Tôi nghe nói đất chỉ để ở không mua bán khi nộp thuế tôi được nợ lại có đúng không? nếu có thì nợ sẽ bao lâu?

Trả lời: chuyển mục đích sử dụng đất
Chào bạn!
- Nếu khu vực có thửa đất của gia đình bạn đã được quy hoạch là khu vực đất ở thì gia đình bạn mới thực hiện được thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu khu vực đó vẫn được quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp thì gia đình bạn không thể thực hiện được thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

- Nếu được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì gia đình bạn phải nộp 100% tiền sử dụng đất.