Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành có được thế chấp tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng không?

Trả lời:

Chào anh/chị

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thì anh/chị có quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng còn việc xét cho vay tiền để sử dụng vào mục đích nào phụ thuộc vào sự quyết định của ngân hàng.

Trân trọng

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Văn Phòng Luật sư để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư