Luật sư Thoimocua.com là nơi hội tụ luật sư uy tín hàng đầu Việt Nam, nơi quy tụ các luật sư. chuyên gia chuyên ngành liên quan tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Các luật sư chúng tôi nguyện phụng sự suốt đời vì công lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Hệ thống công ty luật chúng tôi được tổ chức theo chuyên ngành chuyên sâu như luật sư doanh nghiệp, luật sư kinh tế, luật sư dân sự, luật sư hình sự, luật sư nhà đất, luật sư hôn nhân và gia đình, luật sư di trú ...đặc biệt, luật sư chúng tôi đã có mặt trên khắp toàn quốc với mô hình luật sư thường trú tại các tỉnh, thành trong cả nước.

1. Tư vấn Sở Hữu Trí tuệ:

      + Giám định và đại diện thương hiệu.

      + Hỗ trợ, tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

      + Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị Nhãn hiệu, Thương hiệu hàng hóa, dịch vụ...

      +Tư vấn hệ thống pháp luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ.

      + Dịch vụ ủy quyền, đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ.

2. Tư vấn thủ tục tư pháp và tranh tụng:

      + Luật sư biện hộ, Đại diện ủy quyền.

      + Tư vấn thủ tục tố tụng : Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh tế, Trọng tài kinh tế.

      + Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Quốc tịch, Hộ khẩu, Thừa kế...

      + Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế...

      + Các dịch vụ pháp lý khác.

3. Tư vấn Đầu tư và Thương mại:

      + Tư vấn Đầu tư Nước ngoài vào Việt Nam.

      + Tư vấn Đầu tư trong nước, Đầu tư Chứng khoán, Đầu tư Bất động sản ...

      + Tư vấn Thành lập, chia tách, xáp nhập, giải thể, phá sản Doanh nghiệp.

      + Tư vấn xây dựng dự án, trình tự thủ tục vay vốn Ngân hàng, huy động vốn nội bộ...

      + Tư vấn quảng cáo, xúc tiến thương mại, Đại diện thương mại theo ủy quyền.

      + Tư vấn hợp đồng: Kinh tế, Thương mại, Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

      + Tư vấn thủ tục Đấu giá, Đấu thầu, Thanh lý tài sản...

4. Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp:

      + Tư vấn Đào tạo, Huấn luyện nội bộ Doanh nghiệp.

      + Tư vấn Đào tạo theo dự án chuyên ngành.

      + Tư vấn Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp

      + Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý Doanh nghiệp

      + Tư vấn Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc trong Doanh nghiệp.

      + Cung cấp Dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật thường xuyên, Dịch vụ hỏi đáp pháp luật.

      + Tư vấn chế độ chính sách đối với Doanh nghiệp Nhà nước (Hệ số lương, BHTY,BHXH...)

      + Tư vấn giải pháp an ninh, an toàn PCCC, Pháp luật môi trường...

      + Luật sư riêng theo yêu cầu.

5. Tư vấn Pháp luật thuế, Cổ phần hóa Doanh nghiệp:

      + Tư vấn pháp luật về các loại thuế chuyên biệt theo yêu cầu.

      + Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp (Thẩm định tài sản, Chế độ chính sách cho người lao động...)

      + Tư vấn Xây dựng phương án kinh doanh, huy động vốn, niêm yết cổ phiếu...

      + Tư vấn Xây dựng cơ chế trả lương trong Doanh nghiệp.

6. Tư vấn nhà đất

Thẩm tra quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở;
Chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở;
Mua nhà thuộc sở hữu nhà nước;
Cấp giấy phép xây dựng;
Hợp thức hóa nhà đất;
Chuyển mục đích sử dụng đất;
Xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Hướng dẫn soạn thảo, đàm phán hợp đồng liên quan đến đất đai (hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cho thuê, hợp đồng thế chấp…)
Tư vấn về thừa kế tài sản, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản chung là quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất chuyên dụng và các loại đất khác;
Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức về: Thủ tục xin cấp đất; Thuê mặt bằng;
Xin các chấp thuận và giấy phép từ các cơ quan nhà nước, kể cả việc công chứng và đăng ký, Đền bù giải phóng mặt bằng…)
Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính (Thuế sử dụng đất
Thuế chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; Lệ phí trước bạ…)
Tư vấn về yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất;
Tư vấn khiếu nại về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu hồi sổ đỏ hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Tư vấn các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật đất đai;
Tư vấn về đòi quyền sử dụng đất và nhà cho ở nhờ hoặc cho thuê hay trông coi hộ;
Tư vấn đất đai có yếu tố nước ngoài;
Tư vấn về giải quyết các loại tranh chấp đất đai khác.

7. Tư vấn hôn nhân gia đình

Tư vấn soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ;

Tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…

Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự (hợp đồng mua bán, tặng cho…)

Tư vấn thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật;

Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất (Xin cấp đất, thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);

Tư vấn soạn thảo văn bản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

Tư vấn soạn thảo các văn bản, hỗ trợ pháp lý liên quan đến tố tụng dân sự;

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.;

Tư vấn các vấn đề khác của pháp luật dân sự.

Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

Tư vấn, hoà giải ly hôn;

Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;

Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

 

8. Tư vấn Thừa kế

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
Tư vấn xác định di sản thừa kế;
Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
Tư vấn về Hình thức hợp đồng.


2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
Tư vấn viết nội dung di chúc;
Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
- Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
- Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
- Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
- Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
- Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
Tư vấn giải thích nội dung di chúc;


3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác


4. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế;
Tư vấn xác định người phân chia di sản;
Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế;
Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc;


5. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp
Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;

 

 

 

9. Các dịch vụ khác:

      + Tư vấn đào tạo các kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch, Xử lý tình huống, Quản trị Doanh nghiệp...

      + Hỗ trợ thủ tục giải quyết công nợ.

      + Thực hiện các ủy thác dân sự theo quy định của Pháp luật.

co caulinh vucluatsu