Tôi làm việc tại một công ty TNHH 100% vốn nước ngoài.
 
1) Thời gian thử việc từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 9 năm 2007.
2) Thời gian làm việc chính thức từ 01/10/2007 đến nay (03/09/2012).
3) Hợp đồng lao động tôi ký gần đây nhất là ngày: 01/10/2011. Nội dung trong hợp đồng lao động ghi rõ: 
- Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn
- Thời hạn: từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/09/2015.
4) Công ty tôi là công ty con của công ty tại S'pore, có 8 nhân viên nên không thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp với tất cả mọi nhân viên.
 
Đến nay tôi xin thôi việc với lý do tôi có kế hoạch tiếp tục theo học, nghiên cứu nâng cao tại trường Đại học, không thể đảm nhận được công việc khi tham gia khóa học. Tôi trình đơn xin thôi việc ngày 02/08/2012 và xin kết thúc hợp đồng lao động (thôi việc) từ ngày 04/09/2012.
 
Vậy kính mong Ban tư vấn cho tôi xin hỏi:
 
a) Tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc của công ty tôi đang làm việc hay không. Nếu có, tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc của công ty cho thời gian làm việc của tôi từ ngày 01/10/2007 đến ngày 03/09/2012 không ạ?
 
b) Trong hợp đồng lao động của tôi: ghi rõ là xác định thời hạn, nhưng thời hạn lại từ 01/10/2011 đến 30/09/2015, lớn hơn 3 năm, tôi cho rằng phía công ty đã lập sai ngày hết hạn của hợp đồng, không thể quy hợp đồng lao động của tôi vào loại không xác định thời hạn được. (Vì tại công ty, cũng có 1 nhân viên làm việc lâu hơn tôi, trong hợp đồng của người ấy ghi rõ Loại hợp đồng là Không xác định thời hạn, và không có ngày hết hạn trong hợp đồng, hợp đồng đó ký ngày 01/01/2008). Như vậy, tôi nộp đơn xin thôi việc trước ngày thôi việc 32 ngày là đúng qui định phải không ạ?
 
c) Giám đốc công ty tôi luôn ở S'pore, không làm việc tại Việt nam, mọi công việc hành chính đều thông qua một Thư ký. Thư ký đã thông báo đơn xin thôi việc của tôi đến Giám đốc (Giám đốc đã nhận được thông tin đầy đủ ngày 02/08/2012, tôi biết được thông qua điện thoại từ người quản lý tại S'pore) . Trong trường hợp Giám đốc không đưa ra bất cứ quyết định gì, không đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của tôi, và không đưa ra những quyền lợi tôi được hưởng (trợ cấp thôi việc), mặc dù tôi đã yêu cầu. Như vậy, tôi có thể tự quyết định nghỉ việc từ ngày 04/09/2012 được không ạ. Tôi cũng có quyền yêu cầu công ty thanh toán trợ cấp thôi việc hoặc kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đúng không ạ.
 
Kính mong Ban tư vấn giải đáp.
 
Trân trọng cám ơn.
 
Trả lời: Chào anh!
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc trong trường hợp của anh là anh cần phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.( Nếu anh chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì anh sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 7/2007 cho đến khi chấm dứt hợp đồng).
Để có thể xác định được việc chấm dứt hợp đồng trên của anh là đúng hay sai thì anh vui lòng cho tôi biết trước đây ( trước 2011) thì anh đã ký các hợp đồng lao động nào với công ty? với thời hạn bao lâu?
Cũng xin nói thêm với anh hợp đồng lao động hiện tại của anh đã vi phạm quy định về thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 27 BLLĐ vì vậy khi tranh chấp xảy ra thì hợp đồng trên sẽ có thể bị tuyên vô hiệu (một phần hoặc toàn bộ). 
Trân trọng!