Quy định về ngạch bậc lương giáo viên, công chức

Tôi hiện là giáo viên trường THCS Kim Tân, địa chỉ xã Kim Tân-Kim Thành-Hải Dương. Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, vào ngành tháng 8/2006, đóng bảo hiểm từ tháng 9/2006, tôi thi viên chức vào tháng 10/2006 và được chính thức công nhận kết quả vào ngày 1/12/2006, mã ngạch viên chức 15A.202, hưởng lương bậc 1, hệ số 2,41; thử việc 12 tháng, hưởng 85% lương. Từ 1/12/2007 tôi được hưởng lương 100%. Từ 1/12/2010 tôi được hưởng lương bậc 2, hệ số 2,41. Tôi được đi học nâng chuẩn và có bằng đại học, tháng 9/2012 tôi có bằng và được xét chuyển ngạch viên chức (hay chuyển loại viên gì đó).
Vậy tôi xin hỏi, trường hợp của tôi khi chuyển sang ngạch đại học mới thì hệ số lương tôi được hưởng là bao nhiêu, lương bậc mấy của đại học, và lần nâng lương tiếp theo là bao giờ? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này qua nội dung văn bản pháp luật nào của nhà nước? Tôi băn khoăn trường hợp của tôi không biết có được hưởng lương tương đương bậc 2 của Đại học không, và 1/12/2013 tới đây tôi có được lên lương bậc 3 đại học không? Vì nếu tôi không được sang ngang và lại quay trở lại tính từ đầu thì phải đến năm 2016 tôi mới được nâng lên bậc 3 đại học. Xin trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Trả lời:
Chào bạn,
 
Căn cứ vào các quy định pháp luật sau:
1. Điểm a mục 4 chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 hướng dẫn chuyển tiếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ quan và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thì trường hợp khi nâng ngạch mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên ở ngạch cũ (ngạch đang giữ trước khi nâng ngạch), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm (khi nâng ngạch). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính như sau: nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang ở ngạch cũ (riêng trường hợp có ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ trước ngày 01/10/2004 mà tại thời điểm ngày 01/10/2004 có hệ số lương cũ ở ngạch cũ thấp hơn hệ số lương cũ ở ngạch được bổ nhiệm, khi tính chuyển xếp sang lương mới có hệ số lương mới ở ngạch cũ cao hơn hệ số lương mới ở ngạch được bổ nhiệm, thì thời gian xét nâng bậc lương ở lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính kể từ ngày 01/10/2004.
2. Điểm a mục 10 chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 hướng dẫn chuyển tiếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ quan và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thì trình độ đại học xếp vào ngạch chuyên viên loại A1; trình độ cao đẳng xếp vào ngạch viên chức loại A0. Tính từ bậc 1, đối với loại A1, A0 thì cứ đủ 36 tháng (không tính năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật) thì được nâng một bậc.
3. Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì viên chức loại A0: bậc 1, hệ số lương 2.10; bậc 2, hệ số lương 2.41; viên chức loại A1: bậc 1, hệ số lương 2.34; bậc 2, hệ số lương 2.67.
 
Từ quy định trên, trường hợp bạn được hưởng lương bậc 2, hệ số lương 2.41 từ ngày 01/12/2010. Như vậy, khi chuyển sang ngạch Đại học (viên chức loại A1) thì bậc, hệ số lương, lần nâng lương tiếp theo của bạn là:
a. Bạn đang hưởng lương ở loại A0: bậc 2, hệ số lương 2.41 mà chuyển lên loại A1 thì hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm là bậc 2, hệ sơ lương 2.67.
b. Vì chênh lệch giữa hệ số lương mới và cũ (2.67-2.41=0.26) nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 hệ số lương liền kề ngạch cũ (2.41-2.10=0.31) nên  lần nâng lương tiếp theo tính từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ là 01/12/2010. Theo đó, sau đủ 36 tháng (không tính năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật) bạn sẽ được nâng lương tiếp theo, tức là ngày 01/12/2013.
Mới nhất