Thời hạn lấy sổ bào hiểm

Hỏi:

từ ngày 1thang 2 năm 2008 đến ngày 31 thang 1 năm 2010 là hợp đồng 24 tháng.
Sau đó ,24 thang 4 năm 2010 ,Tôi và công ty lai làm 1 hợp đồng lao đông loại không thời hạn.
ngày 30 thang 2 năm 2011 tôi xin công ty nghỉ để đi hoc liên thông lên đại hoc.(đã viết đơn trước 1 tháng) và công ty đã chấp nhận.
Đến tháng 8 năm 2010 ,tôi đến công ty nhận sổ BHXH thi công ty noi la k có.vậy ,tôi muốn lấy sổ thi phải lam sao.
Trả lời:
Chào bạn! Theo tôi, trong tình huống của bạn thì cần giải quyết như sau:
+ Thứ nhất, theo quy định của pháp luật thì từ ngày 1/1/2009 thì tất cả các công ty đều phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 
+ Thứ hai, trường hợp này của bạn, thuộc trường hợp người lao động xin tạm hoãn hợp đồng. Trong trường hợp này bạn vẫn còn là thành viên công ty nên tại sao lại xin lại sổ BHXH. Nếu bạn đã xin chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn hoàn toàn được nhận lại sổ bảo hiểm. Nếu công ty không đồng ý trả thì bạn nên áp dụng các biên pháp như hòa giải, kiên ra tòa...tuy nhiên trường hợp này nếu có thể áp dụng biên pháp hòa giải thì bạn nên tiến hành hòa giải để đỡ tốn kém. Nhưng hòa giải dù thành thì chưa chắc bạn đã lấy lại được sổ BHXH vì văn bản hòa giải không có giá trị pháp lý nên không có giá trị bắt buộc các bên thực hiện. Thế nên bạn cần tìm phương pháp nào phù hợp nhất cho mình.
Mới nhất